Предузеће ЈКП "Стандард" Шид је први пут основано као самостално предузеће у јулу 1979. године. У децембру 1998. године припојено је ЈКП "Водовод" Шид, да би се 10.10.2001. године формирало као самостално предузеће. Од оснивања до данас ЈКП "Стандард" Шид се стално опремао и проширивао врсте услуга које пружа корисницима. Запослени радници распоређени су по организационим јединицама у оквиру предузећа.

JAVNE NABAVKE - OBAVEŠTENJA

МАПА ШИДА

КОНТАКТ ПОРУКА