Предузеће ЈКП "Стандард" Шид је први пут основано као самостално предузеће у јулу 1979. године. У децембру 1998. године припојено је ЈКП "Водовод" Шид, да би се 10.10.2001. године формирало као самостално предузеће. Од оснивања до данас ЈКП "Стандард" Шид се стално опремао и проширивао врсте услуга које пружа корисницима. Запослени радници распоређени су по организационим јединицама у оквиру предузећа.

БЕСПЛАТАН ТEЛЕФОН ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

0800/ 120-122


Позив свим корисницима услуга да измире дуговања која имају према предузећу

Новости
МАПА ШИДА

КОНТАКТ ПОРУКА